Informacje

Format pierwszej strony ćwiczenia - plik doc -, i pamiętajcie piszemy na pierwszej stronie, nie marnujemy papieru. Ćwiczenia w wersji elektronicznej przyjmuję tylko w pdf w całości, z opisem, wynikami i wnioskami. Przysyłając ćwiczenie pocztą proszę w temacie wiadomości podać Imię, Nazwisko, nr grupy, rodzaj studiów i numer na liście. Ułatwi mi to sprawdzanie.


 

 

Link do materiałów na serwerze DROPBOX - materiały z wykładów, literatura pomocnicza oraz skrypty do ćwiczeń - klik

ZJAZD nr 1 - Wykłady i ćwiczenia (dalmierze eletromagnetyczne)

ZJAZD NR 2 - geometria elipsoidy, układy współrzędnych na elipsoidzie

ZJAZD NR 3 - elipsoida jako matematyczna powierzchnia odniesienia

ZJAZD NR 4 - państwowe układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne

Rozporządzenie w sprawie państwowego układu odniesień przestrzennych - czyli co i do czego odnosić w praktyce geodezyjnej


ZJAZD NR 5 - redukcje odwzorowawcze

ZJAZD NR 6 -  przeliczenia i transformacje pomiędzy państwowymi układami współrzędnych

pierwsza wersja programu transpol - zawiera moduł transformacji płaskich
transpol obraz.zip
Compressed Archive in ZIP Format 3.6 MB

kolejny pasjonat układów współrzędnych i znakomity program ułatwiający przeliczanie pomiędzy nimi