Informacje

Format pierwszej strony ćwiczenia - plik doc -, i pamiętajcie piszemy na pierwszej stronie, nie marnujemy papieru. Ćwiczenia w wersji elektronicznej przyjmuję tylko w pdf w całości, z opisem, wynikami i wnioskami. Przysyłając ćwiczenie pocztą proszę w temacie wiadomości podać Imię, Nazwisko, nr grupy, rodzaj studiów i numer na liście. Ułatwi mi to sprawdzanie.


 

 

STP semestr I studiów drugiego stopnia

ĆWICZENIE 1

Dane, oprogramowanie z ćwiczenia 3 - link

 


ĆWICZENIE 4

Dane, oprogramowanie z ćwiczenia 4 - link