Informacje

Format pierwszej strony ćwiczenia - plik doc -, i pamiętajcie piszemy na pierwszej stronie, nie marnujemy papieru. Ćwiczenia w wersji elektronicznej przyjmuję tylko w pdf w całości, z opisem, wynikami i wnioskami. Przysyłając ćwiczenie pocztą proszę w temacie wiadomości podać Imię, Nazwisko, nr grupy, rodzaj studiów i numer na liście. Ułatwi mi to sprawdzanie.


 

 

Semestr 4 studiów stacjonarnych

Na początek pominiemy Konstytucję, ale zaczniemy od innych ważnych aktów prawnych. To ważne w kontekœście ćwiczenia 1.

  

materiały NIWELACJA PRECYZYJNA

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 4 - pomiar grawimetryczny i opracowanie dziennika pomiaru grawimetrem względnym

Ćwiczenie nr 5 - redukcje i anomalie grawimetryczne

Ćwiczenie nr 6 - systemy wysokości

Ćwiczenie nr 7 - niwelacja satelitarna

model GEOIDA2001 - pobierz - literatura

model PL-GEOID2011 - pobierz - literatura

Ćwiczenie nr 8 - precyzyjna niwelacja trygonometryczna