Informacje

Format pierwszej strony ćwiczenia - plik doc -, i pamiętajcie piszemy na pierwszej stronie, nie marnujemy papieru. Ćwiczenia w wersji elektronicznej przyjmuję tylko w pdf w całości, z opisem, wynikami i wnioskami. Przysyłając ćwiczenie pocztą proszę w temacie wiadomości podać Imię, Nazwisko, nr grupy, rodzaj studiów i numer na liście. Ułatwi mi to sprawdzanie.


 

 

Studia niestacjonarne - wykład na semestrze 4

Powolutku będę tutaj udostępniał Państwu materiały związane z wykładami. Prezentacji nie będzie, nie uda mi się również włożyć tablic z rysunkami ale ze sporej ilośœci zamieszczanych tu materiałów warto skorzystać. Obiecuję, że cały czas będzie pojawiać się tu coœ nowego.

 

Treœść wykładów z Geodezji Wyższej - studia niestacjonarne, semestr IV

 

Wykład 1 - osnowy i sieci geodezyjne - materialy

Wykład 2 - pole siły ciężkośœci Ziemi - materiały

Wykład 3 - pomiary grawimetryczne - materiały

Wykład 4 - redukcje i anomalie grawimetryczne - materiały

Wykład 5 - systemy wysokośœci i niwelacja satelitarna - materiały

Wykład 6 - precyzyjna niwelacja trygonometryczna - materiały

Wykład 7 - powiązanie pomiarów GNSS z pomiarami klasycznymi - materiały

Wykład 8 - znaczenie geodezji wyższej dla innych dziedzin geodezji, przegląd współczesnych problemów z tej dziedziny (GGMs, hydrological models, satelitarne misje grawimetryczne i inne)