Informacje

Format pierwszej strony ćwiczenia - plik doc -, i pamiętajcie piszemy na pierwszej stronie, nie marnujemy papieru. Ćwiczenia w wersji elektronicznej przyjmuję tylko w pdf w całości, z opisem, wynikami i wnioskami. Przysyłając ćwiczenie pocztą proszę w temacie wiadomości podać Imię, Nazwisko, nr grupy, rodzaj studiów i numer na liście. Ułatwi mi to sprawdzanie.


 

 

Ćwiczenia na semetrze 4 studiów niestacjonarnych

Na początek pominiemy Konstytucję, ale zaczniemy od innych ważnych aktów prawnych. To ważne już nawet w kontekœście ćwiczenia 1.

 

 

Niwelacja PRECYZYJNA - ĆWICZENIA 1 - 2

TEORIA POTENCJAŁU, PRZYSPIESZENIE SIŁY CIĘŻKOŒŚCI, REDUKCJE I ANOMALIE GRAWIMETRYCZNE - ĆWICZENIA 3

 POMIARY GRAWIMETRYCZNE - ĆWICZENIA 4

SYSTEMY WYSOKOŚCI, NIWELACJA SATELITARNA - ĆWICZENIA 5

model GEOIDA2001 - pobierz

model PL-GEOID2011 - pobierz

precyzyjna niwelacja trygonometryczna - ĆWICZENIA 6